Pregrado en Ingeniería Electrónica

Pregrado en Ingeniería Electrónica

Semestre
12345678
Materias1
Introducción a IEE
3 creditsCode: IELE 1000
Fundamentos de Redes
3 creditsCode: IELE 1400
Fund. de Circuitos
4 creditsCode: IELE 1006
Fund. de Electrónica
3 creditsCode: IELE 2206
Comunicaciones
3 creditsCode: IELE 2402
Elem. Sist. Eléctricos
3 creditsCode: IELE 2100
Electiva Programa I
3 creditsCode: IELE XXXX
Electiva Programa II
3 creditsCode: IELE XXXX
1Materias
2
Cal. Diferencial
3 creditsCode: MATE 1203
Sis. Electron Digitales
3 creditsCode: IELE 2210
Cal.Vectorial
3 creditsCode: MATE 1207
Señales
3 creditsCode: IELE 2500
Análisis Sist. Control
3 creditsCode: IELE 2300
Curso Prof. I
3 creditsCode: IELE XXXX
Curso Prof. II
3 creditsCode: IELE XXXX
Electiva en Ingeniería
3 creditsCode: XXXX
2
3
Física I
3 creditsCode: FISI 1018
Cal. Integral Y Ec. Diferenciales
3 creditsCode: MATE 1214
Variable Compleja
2 creditsCode: MATE 2210
Teoría Electromag.
3 creditsCode: IELE 2002
Electrónica Análoga
3 creditsCode: IELE 3200
Optimización
3 creditsCode: IELE 3006
Curso Taller
3 creditsCode: Curso Taller
Proyecto de Grado
3 creditsCode: IELE 300X
3
4
Física Exp. I
1 creditsCode: FISI 1019
Álgebra Lineal
3 creditsCode: MATE 1105
Materiales para IEE
3 creditsCode: IELE 2010
Prob. Y Estadíst. 1
3 creditsCode: IIND 2106
Comp. Científ. en IEE
3 creditsCode: IELE 2009
Electiva en Ciencias
3 creditsCode: XXXX
CLE I
3 creditsCode: XXXX
CBU 7
2 creditsCode: CBU 7
4
5
IP
3 creditsCode: ISIS 1221
Física II
3 creditsCode: FISI 1028
Sistemas Dinámicos
3 creditsCode: IELE 1502
Química o Biología
3 creditsCode: QUIMBIOL
ANADEC
3 creditsCode: IIND 2401
Electiva de Fund. Ing.
3 creditsCode: XXXX
CBU 5
2 creditsCode: CBU 5
CLE II
3 creditsCode: XXX
5
6
Const. Y Democr.
3 creditsCode: DERE 1300
Física Exp. II
1 creditsCode: FISI 1029
CBU 1
2 creditsCode: CBU 1
CBU 2
2 creditsCode: CBU 2
CBU 3
2 creditsCode: CBU 3
CBU 4
2 creditsCode: CBU 4
CBU 6
2 creditsCode: CBU 6
Requisito de Idioma
Code: LENG 3999
6
7
Esc. Universitaria I
2 creditsCode: LENG 1511 / LITE 1621
Esc. Universitaria II
2 creditsCode: LENG 1512 / LITE 1622
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
12345678
Semestre
  • 0
    CRED